Adjunct Professors at Gujarat Vidyapith
(under Adjunct Faculty Scheme sponsored by Gujarat Vidyapith Mandal)

1. Dr. Ramesh Kapadiya
2. Dr. Vidyut Joshi
3. Dr. Sudarshanbhai Iyangar
4. Dr. Tridip Suhyad
5. Dr. Rohitbhai Shukla
6. Dr. M.P.Mathai
7. Dr. Kumarpal Desai
8. Dr. Raaghuvir Chaudhari
9. Dr. Bhadrayu Vachhrajani
10. Dr. Arunkumar Dave
11. Dr. K.K.Khakhar
12. Dr. Maltiben Mehta
13. Dr. Anil Ambasana
14. Dr. Binod Agarwal
15. Dr. Ashok D.B.Vaidya
16. Dr. Shailesh R. Dave
17. Shri Sitanshu Yashashchandra
18. Dr. Nalin. N. Jani
18. Dr. Surendra Kumar Payhak